Nie chałtura, lecz kultura

od 4.05.2022 do 30.06.2022

Nie chałtura, lecz kultura! Życie Uniwersytetu Gdańskiego w latach 70. i 80.

Zapraszamy na wystawę w naszym centrum!

Czasy PRL-u w Polsce, z wyszczególnieniem lat 70. i 80., to pamiętny i burzliwy okres. Z jednej strony, do głowy od razu przychodzi kryzys gospodarczy, z towarzyszącymi mu kredytami konsumpcyjnymi i propagandą sukcesu, z drugiej jednak – okres ten stanowi niezwykle ważny etap w rozwoju kultury. Muzyka, moda i szeroko pojęta sztuka lat 70. i 80. to prawdziwa perła tych dekad. A jej wyjątkową częścią jest kwitnąca wówczas kultura studencka. Daleko szukać nie trzeba – wystarczy zerknąć do dziejów naszego rodzimego Uniwersytetu Gdańskiego. I jest ku temu świetna okazja – w Galerii Przymorze, na poziomie+1, aż do 30 czerwca, prezentowana jest wystawa „Nie chałtura, lecz kultura. Kultura studencka w latach 70. i 80. Na Uniwersytecie Gdańskim”.

Wystawa prezentuje przekrój twórczości, artystów oraz organizacji związanych z kulturą studencką Uniwersytetu Gdańskiego, od początku istnienia uczelni do czasów transformacji ustrojowej. Opowiada o najbardziej charakterystycznych przejawach działalności studenckiej, m.in. o popularnych Dniach Uczelni, prasie studenckiej, muzyce czy klubach studenckich. To świetna okoliczność nie tylko dla osób związanych z uczelnią, jej studentów i absolwentów oraz mieszkańców regionu, ale również dla miłośników lat 70. i 80. oraz wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką. Ta utożsamiana ze studentami stanowiła jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu kulturowego epoki PRL-u.

W Galerii Przymorze podziwiać można archiwalne fotografie i materiały ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, a także Biblioteki Gdańskiej PAN, Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz kolekcji prywatnych, m.in. Leszka Biernackiego i Pawła Konnaka. Ukazaną twórczość artystyczną i działalność skupioną wokół kultury studentów UG, doskonale uzupełniają nieco zapomniane, a cieszące się w latach swej aktywności dużą popularnością grupy twórcze. Mowa tu o studenckim teatrze „Jedynka”, zespołach tańca nowoczesnego Dżamp i XYZ, a także prekursorach kultury niezależnej w Polsce – legendarnej Tranzytoryjnej Formacji Artystycznej TOTART.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego.